കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫുട്‌ബോൾ സ്കൂളിന് തുടക്കമായി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ( Kerala Blasters ) ക്ലബ്ബിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ ഫുട്‌ബോൾ സ്കൂളിന് ( football school ) തുടക്കമായി. ഫുട്‌ബോൾ സ്കൂളിന്റെ…