എറണാകുളം പറവൂരിലെ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച

കൊച്ചി: എറണാകുളം പറവൂരിലെ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ( Paravur temples ) വന്‍ കവര്‍ച്ച നടന്നു. മോഷ്‌ടാക്കൾ രണ്ടു ക്ഷേത്രങ്ങളും കുത്തിത്തുറന്ന് തിരുവാഭരണം അടക്കം…