ബ്രിട്ടനില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍; ജാഗ്വര്‍ ഫാക്ടറികൾക്ക് വെല്ലുവിളി

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാൽ ഡീസല്‍ കാര്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഉണ്ടായ വന്‍ ഇടിവ് മൂലം ടാറ്റയുടെ രണ്ട് ജാഗ്വാര്‍ ( Jaguar )…