സിംഹങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഡി കാപ്രിയോ രംഗത്ത്

സിംഹങ്ങൾ നേരിടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ ഹോളിവുഡ് താരം ലിയോണാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ (DiCaprio) രംഗത്തെത്തി. ലിയോണാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ ഫൗണ്ടേഷൻ വഴിയാണ്…