കൊങ്കണ സെൻശർമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് പുരസ്‌ക്കാരങ്ങൾ

മുംബൈ: 2017-ലെ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ (എൻവൈഐഎഫ്എഫ്) മികച്ച സംവിധായികയ്ക്കും, നടിക്കുമുള്ള പുരസ്‌ക്കാരത്തിന് കൊങ്കണ സെൻശർമ്മ അർഹയായി. കൊങ്കണ സെൻശർമ്മ ആദ്യമായി…