അമിത വ്യായാമം യുവാവിന്റെ ജീവനെടുത്തു

ഹൈദരാബാദ്: അഴകും, ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു ശരീരം കൊതിച്ചാണല്ലോ സർവ്വരും ജിമ്മിൽ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ജിംനേഷ്യം സെന്ററുകൾ ജീവനെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ടോ? സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ…