കെഎസ്ഇബിയുടെ കടബാധ്യത: വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയുമായി മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ഇബിയുടെ ( KSEB ) കടബാധ്യതയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി സൂചന…