രാജസ്ഥാനിൽ സ്വർണ്ണമുൾപ്പെടെ വൻ ധാതുനിക്ഷേപം; കണ്ടെത്തലുമായി ജിഎസ്ഐ

ജയ്‌പൂർ: രാജസ്ഥാനിൽ ( Rajasthan ) സ്വർണ്ണമുൾപ്പെടെ ( gold ) വൻ ധാതുശേഖരമുണ്ടെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ( GSI )….