ഡോക്ടറാകാൻ പരീക്ഷ; ചൈനീസ് റോബോട്ട് പാസായി

ബെയ്ജിങ്: ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ച റോബോട്ട് (Chinese robot) ഡോക്ടറാവാനുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (qualification test) ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പാസായി. ചൈനീസ് ടെക്നിക്കൽ കമ്പനിയായ ഐഫ്ലൈടെകും…