നാവിഗൻറ് സഹായിച്ചു; പുതിയ സ്മാർട്ട് ക്‌ളാസ്സ്‌ റൂമുകളൊരുങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: ടെക്‌നോപാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാവിഗൻറ് ( Navigant ) തങ്ങളുടെ സേവന മാസത്തോടനബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര മഹിളാ മന്ദിരത്തിന് നൽകിയ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ…