കേരളത്തിലെ ട്രോളിംഗ്​ നിരോധനം; മുതലെടുപ്പുമായി അന്യ സംസ്ഥാന മത്സ്യ ലോബി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ( Kerala trawling ban ) മുതലെടുത്ത് വിപണിയിൽ രാസവസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത മത്സ്യങ്ങള്‍ കൂടുതലായി വന്നെത്തുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ട്രോളിംഗ്…