തടസ്സങ്ങൾ മാറി; കെജ്‌രിവാളിന്റെ കഥ നവംബർ 17-ന് വെള്ളിത്തിരയിൽ

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി (Delhi CM) അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ (Kejriwal) ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ‘ആൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ്‌ മാൻ’ (An Insignificant Man) എന്ന ചിത്രം…