തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വസന്തം; ജനുവരി 5-ന് ആരംഭം

തിരുവനന്തപുരം: 2018 ജനുവരി 5 മുതൽ 14 വരെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഫ്ലവര്‍ ഷോ (Thiruvananthapuram flower show) സംഘടിപ്പിക്കും. മേയർ വി…