കാൻഡിയിൽ ജഡേജ പുറത്ത് അക്സർ അകത്ത്

മുംബൈ: ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ടീമിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് (Jadeja) പകരം ഇടം കയ്യൻ സ്പിൻ…