ലൗ ജിഹാദ്, ഘര്‍വാപ്പസി പദപ്രയോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: മതം മാറി വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ ‘ലൗ ജിഹാദെ’ന്നോ (love jihad ) ‘ഘര്‍വാപ്പസി’യെന്നോ (ghar wapsi) വിളിക്കുന്നതിനെ കേരള ഹൈക്കോടതി (Kerala…