ഇതുവരെ തൊടാനറച്ച പ്രമേയങ്ങളുമായി ബോളിവുഡ്

പ്രണയവും വിരഹവും കുടുംബ ബന്ധ കഥകളും കൊണ്ട് ക്ളീഷേ ആയ ബോളിവുഡിൽ (Bollywood) മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുന്നു എന്നാണ് സൂചന. അടുത്തിടെ റിലീസ്…