38 രൂപയുടെ ഛോട്ടാ ചാമ്പ്യന്‍ പാക്കുമായി വോഡഫോണ്‍

കൊച്ചി: ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത നിരക്കില്‍ സമഗ്രമായ വോയ്‌സ്, ഡാറ്റ നൽകുന്ന ഛോട്ടാ ചാമ്പ്യന്‍ പാക്കുമായി ( Chhota Champion ) വോഡഫോണ്‍ ( Vodafone)…