ഫോസിലിന്റെ ക്യു ഗ്രാന്റ് ഹൈബ്രിഡ്‌ വാച്ച് വിപണിയില്‍

കൊച്ചി: പ്രമുഖ വാച്ച് നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഫോസില്‍ (Fossil) തങ്ങളുടെ ക്യു ഗ്രാന്റ് (Q Grant) ശ്രേണിയിലെഏറ്റവും പുതിയ ഹൈബ്രിഡ്‌ വാച്ചുകള്‍ വിപണിയിലെത്തിച്ചു. ഫോസിലിന്റെ…