ഇന്ത്യ-പാക് അതിർത്തി പൂർണമായി അടയ്ക്കുന്നു 

ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യ – പാക് അതിർത്തി പൂർണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര  ആഭ്യന്തര  മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. രണ്ട് വർഷത്തിനകം അതിർത്തി അടയ്ക്കൽ പൂർണമായും  നടപ്പാക്കും. അതിർത്തി…