മലയാളി ഹോക്കി ആചാര്യൻ പി എ റാഫേലിന് ദ്രോണാചാര്യ

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ ഖേല്‍ രത്ന (Khel Ratna) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാരാ…