ഒരു കൂട്ടം ജീവചരിത്ര ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഹോളിവുഡ്

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: ഹോളിവുഡിന് യാഥാർഥ്യബോധമില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഫാന്റസിയും ഫിക്ഷനും ഹൊറർ- ടെറർ – ആനിമേഷൻ പുതുമകളും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള…