ഏറ്റവും വലിയ കര്‍വ്ഡ് മോണിറ്റര്‍ ഇനി ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യം

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പര്‍ അള്‍ട്രാ വൈഡ് മോണിറ്റര്‍ (the world’s biggest curved QLED monitor) ഇനി ഇന്ത്യയിലും ലഭ്യമാകും….