ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ സർവീസ് ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ (bullet train) സർവീസ് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ തുടക്കമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ മേഖലയിലെ അതികായകന്മാരായ…