ലോകത്തിലെ ഭീമൻ റോക്കറ്റ് ഫാല്‍ക്കണ്‍ ഹെവി വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

ഫ്ലോറിഡ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ റോക്കറ്റ് എന്ന വിശേഷണം പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫാല്‍ക്കണ്‍ ഹെവി ( Falcon Heavy ) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇലക്‌ട്രിക് കാറായ…