ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമെന്ന് പഠനം

കൊച്ചി: മെയ് 17-ന് ലോക രക്തസമ്മര്‍ദ്ദ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആംബുലേറ്ററി ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചികിത്സിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള…