ഗതാഗത സുരക്ഷ: ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിളായി പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടൻ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ

മുംബൈ: സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് ശേഷം ഗതാഗത സുരക്ഷയ്ക്കായി ( Road traffic safety ) പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടൻ സർക്കാരുമായി കൈകോർത്തു. ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിൾ…