സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഡോ വി സി ഹാരിസ് അന്തരിച്ചു

കോട്ടയം: എം ജി സര്‍വ്വകലാശാല സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡയറക്ടറും (Director of Mahatma Gandhi University School of Letters ) എഴുത്തുകാരനുമായ…