വ്യാജരേഖ ചമച്ച്‌ ഭൂമി കയ്യേറി: എം പിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കി

മൂന്നാര്‍: വ്യാജരേഖ ചമച്ച്‌ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ തരിശുഭൂമി കയ്യേറിയ ഇടുക്കി എം.പി (Idukki MP) ജോയ്സ് ജോര്‍ജിന്റെ (Joice George) പട്ടയം റദ്ദാക്കി. വട്ടവട…