ക്ഷേത്ര പൂജാരിയ്ക്ക് സഹായവുമായി ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മറ്റി

മലപ്പുറം: മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ തമ്മിൽ പോരാട്ടം രൂക്ഷമായ ഈ കാലത്ത് മതമൈത്രിയുടെ സന്ദേശവുമായി ഒരു നല്ല വാർത്ത. നിർദ്ധനനായ ക്ഷേത്ര പൂജാരിയുടെ…