ഓസ്കാർ ജേതാക്കളായ കോവെൻ സഹോദരങ്ങൾ ടിവി രംഗത്തേക്ക്

ലോസ് ഏഞ്ചലസ്: ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ കോവെൻ സഹോദരങ്ങൾ (Coen brothers) ടെലിവിഷൻ രംഗത്തേക്ക്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനു വേണ്ടി ആറ് ഭാഗങ്ങളുള്ള പരമ്പരയാണ് ഇരുവരും…