വന്‍ നഷ്ടം; വിപ്രോയുടെ മൈസൂര്‍ യൂണിറ്റ് പൂട്ടുന്നു

ബംഗളൂരു: വിപ്രോ കമ്പനിയുടെ മൈസൂര്‍ യൂണിറ്റ് അടച്ചു പൂട്ടുവാനുള്ള കമ്പനി അധികൃതരുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തെ തുടർന്നാണ്…