വർഗീയത

weekly-cartoon-hakus-manasa-vacha-april-24-2018

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

UST Global ,Celebrates ,Family Day , Thiruvananthapuram Centre ,  annual event ,organized ,company, Colors team,Saturday, UST Global campus, families. 

യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ വിപുലമായ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

Artificial sweeteners , obesity ,diabetes,study, result, sugar, tea, sweets, cake, ice cream, health, new study,warns , heart, rats, research, 

മധുരപ്രേമികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; കൃത്രിമ മധുരത്തെ പറ്റി ഇതാ വീണ്ടും ചില പഠന ഫലങ്ങൾ