ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ബന്ദും ഹർത്താലും

ഇന്ധന വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ബന്ദും ഹർത്താലും .

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

പ്രളയാനന്തര കേരളം: സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആവശ്യങ്ങളറിയാനും പരിഹരിക്കാനും പുതിയ പഠനം

അനേക വിനിമയങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമല്ലേ അവർക്കിടയിലെ രതി?