Movie prime

കമ്പനികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ

Company *എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ തൊഴിലിടമൊരുക്കി ജീവനക്കാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്തതാണ് പുതിയ സൊല്യൂഷൻ കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന ‘റിട്ടേൺ റ്റു വർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ‘ എന്ന പുതിയ സേവനവുമായി ലോകത്തെ മുൻനിര ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫൊർമേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയായ യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ. ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അവശ്യ വ്യാപാര മേഖലയിലുമുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ, ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലുടനീളം More
 
കമ്പനികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ

Company

*എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ തൊഴിലിടമൊരുക്കി ജീവനക്കാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്തതാണ് പുതിയ സൊല്യൂഷൻ


കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന ‘റിട്ടേൺ റ്റു വർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ‘ എന്ന പുതിയ സേവനവുമായി ലോകത്തെ മുൻനിര ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫൊർമേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയായ യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ.

ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അവശ്യ വ്യാപാര മേഖലയിലുമുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ, ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലുടനീളം ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. സാമൂഹ്യ ജീവിതക്രമത്തെ ഒരു പിൻമടക്കം സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ച കോവിഡ്-19, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻപില്ലാത്ത വിധം മാറ്റിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ്ടി ഗ്ലോബൽ പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്തെടുത്ത ഈ മോഡുലാർ സമീപനം ജീവനക്കാരെ ഓഫീസുകളിൽ തിരികെയെത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായതും, ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതും, ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതുമാണ്.

ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇത് കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നു. ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ മടങ്ങിയെത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അപകടസാധ്യത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനം. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മുൻഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ ഇതു മൂലം സാധിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ മടങ്ങി വരവിനു ശേഷമുള്ള അന്തരീക്ഷം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായകമാണ്.

ജോലിയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് മോഡലിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഇവയാണ്:

Company
വർക്കർ റിസ്ക് വിലയിരുത്തൽ: ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത പബ്ലിക് കോവിഡ്-19 ഡാറ്റ, ജീവനക്കാരുടെ ഡാറ്റയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതുവഴി അപകട സാധ്യത തിരിച്ചറിയാനും സത്വര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നു. ഇത് വ്യാപാരത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും.

ജോലിസ്ഥലം നിരീക്ഷിക്കൽ: ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കാനും ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ നല്കാനും പ്രാപ്തമായ ഐഒടി ഉപകരണങ്ങളും, സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വീഡിയോ അനലിറ്റിക്സ് സൊല്യൂഷനുകളും.

പ്രശ്നങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ: അപകടസാധ്യത പട്ടിക രൂപത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി, വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങളുമായി അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഡാഷ്‌ബോർഡ്. ദൃശ്യത ഉറപ്പാക്കി, നഷ്ടസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കോവിഡ്- 19 മഹാമാരി, ജോലിസ്ഥലത്തെയും അവിടത്തെ ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചിന്താരീതിയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തിയതായി യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ നിരഞ്ജൻ രാംസുന്ദർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“കൃത്യതയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സ്വകാര്യതാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം, എഐ അധിഷ്‌ഠിത വീഡിയോ അനലിറ്റിക്‌സും, ഐഒടി അധിഷ്ഠിത പ്രോക്സിമിറ്റി, സേഫ്റ്റി സൊല്യൂഷനുകളും മുഖ്യധാരയിലെത്തുകയാണ്. സുരക്ഷിതമായ റിമോട്ട് വർക്കിങ്ങ് സൊല്യൂഷനുകളും ഉണ്ട്.” നിലവിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുക മാത്രമല്ല, മെച്ചപ്പെട്ടതും വിജയകരവുമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ തയ്യാറെടുപ്പിനും ഈ സുപ്രധാന സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ന്യൂ നോർമൽ നിലയിലേക്ക് ലോകം മാറിത്തീരുമ്പോൾ, ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷിതമായ മടങ്ങിവരവ് ഉറപ്പാക്കുകയും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച കൈവരിക്കുകയുമാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൃഷ്ണ സുധീന്ദ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

” റിട്ടേൺ റ്റു വർക്ക് ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷനിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും തൊഴിലിടം കുറേക്കൂടി സുരക്ഷിതമാക്കി മാറ്റാനും മറ്റുകമ്പനികളെ സഹായിക്കുകയാണ് യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ.” ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം അനുഭവപ്പെടാനും, അണുബാധയില്ലാത്ത തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി അവിടേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ സൊല്യൂഷനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://go.ust-global.com/return-to-work.