Movie prime

പപ്പ: ഉണ്ണിയുടെ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ

പൊളിറ്റിക്കല് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രത്തില് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് നായകനാവുന്നു. നിലവില് ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. More
 
പപ്പ: ഉണ്ണിയുടെ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ

പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ നായകനാവുന്നു. നിലവില്‍ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു.