Movie prime

ചിഹ്നങ്ങൾ നിറയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേക്കുകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാര്ട്ടികളുടെ ചിഹ്നംവെച്ചുള്ള മാസ്ക്കും, ടി -ഷർട്ട് കളുമൊക്കെ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മലപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞുമോന് വൈറൽ ആകുന്നത് Election സ്പെഷ്യൽ കേക്കുണ്ടാക്കിയാണ്. More
 
ചിഹ്നങ്ങൾ നിറയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേക്കുകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെ ചിഹ്നംവെച്ചുള്ള മാസ്ക്കും, ടി -ഷർട്ട്‌ കളുമൊക്കെ വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മലപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞുമോന്‍ വൈറൽ ആകുന്നത് Election സ്പെഷ്യൽ കേക്കുണ്ടാക്കിയാണ്.