രാഷ്ട്രീയക്കളി

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വ പരിപാലന പദ്ധതി രണ്ടാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം  ജൂലൈ 16 ന്   

കൃഷി വകുപ്പിൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം