ആസ്ട്രേലിയ ഗണപതിയെ അവഹേളിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആസ്ട്രേലിയന്‍ പരസ്യത്തിൽ (australian ad) ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമായ ഗണപതിയെ (lord ganapathy) അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചതായി ഇന്ത്യ പരാതിപ്പെട്ടു. ഇറച്ചി വ്യവസായ…