ഹാക് ഫോര്‍ ഇന്ത്യ കോഴിക്കോട് പതിപ്പ് 21, 22 തീയതികളില്‍

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ (Kerala Startup Mission), ഗൂഗിൾ (Google) എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആന്‍ഡ് മൊബൈല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ്…