മണിയുടെ മരണം: സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

തൃശൂര്‍: പ്രശസ്ത നടന്‍ കലാഭവന്‍ മണിയുടെ ദുരൂഹ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു. മണിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്…