മോട്ടോ ഇസഡ് 2 പ്ലേ സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണ്‍ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേയ്ക്ക്

കൊച്ചി: ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മോട്ടോറോള തങ്ങളുടെ മോട്ടോ ഇസഡ് സീരീസുമായി വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ മോട്ടോ ഇസഡ് 2…