ഹാട്രിക് വിജയത്തിനായി വീണ്ടും വിജയ് – മുരുഗദോസ് സഖ്യം

ഹാട്രിക് വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ വിജയ് (Vijay) – എ ആർ മുരുഗദോസ് (AR Murugadoss) സഖ്യം ഒരുങ്ങുന്നു. ‘Vijay 62’ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ്  അടുത്ത…