എഐഐഎംഎസ് പിജി എന്‍ട്രന്‍സ്: മലയാളിക്ക് എട്ടാംറാങ്ക്

കോഴിക്കോട്: ഡല്‍ഹിഅക്കാദമിഓഫ്‌മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് (ഡാംസ്) വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ കോഴിക്കോട്‌സ്വദേശി ഡോ അഖില്‍ ബേബി മെയ് 2017ലെ ഓള്‍ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് പി…