യന്ത്രമനുഷ്യശാസ്ത്രം: വ്യാഴാഴ്ച്ച ടെക്‌നോപാര്‍ക്കില്‍ കൂട്ടായ്മ

തിരുവനന്തപുരം: സിംഗുലാരിറ്റി സര്‍വ്വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റര്‍ കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മീറ്റ്അപ് കഫേയുമായി ( Meetup cafe ) ചേര്‍ന്ന് കൃത്രിമബുദ്ധി…