തുണിസഞ്ചിയുമായി തുണിക്കടയിലേയ്ക്ക് പോകൂ: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ

തിരുവനന്തപുരം: ഓണം, പെരുന്നാള്‍ ഷോപ്പിംഗിന് [ Onam Bakrid Shopping ] പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സഞ്ചികള്‍ ഒഴിവാക്കി തുണിസഞ്ചികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ….