കോളറ പ്രതിരോധ-നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതം: ഡിഎംഒ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങല്‍ നഗരസഭ പരിധിയിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് കോളറ (cholera) ബാധിച്ചതായി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്നും സ്ഥിരീകരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത്…