സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആസക്തി: മിഥ്യാധാരണകൾ പൊളിച്ചടുക്കി പുതിയ പഠന ഫലം

യുവജനത സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് അടിമകളാണെന്ന ( smartphone addiction ) ആരോപണം അപ്രസക്തമെന്ന് പുതിയ പഠനം ഫലം. സ്മാർട്ഫോണുകളിൽ ജീവിതം ഹോമിക്കുന്ന യുവജനതയെക്കുറിച്ച് സ്മാർട്ഫോണുകളിൽ…