അലക്സാണ്ടർ സൊഖുറോവ്: വിവാദ-വിസ്മയങ്ങളുടെ ഉറ്റ തോഴൻ

വിഖ്യാത റഷ്യൻ സംവിധായകൻ അലക്സാണ്ടർ സൊഖുറോവ് (Alexander Sokurov) 22-മത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ (IFFK) ആദരിക്കപ്പെടും. തന്റെ ചതുര്‍ച്ചിത്ര പരമ്പരയാൽ ഏറെ…