തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ എച്ച്.ഐ.വി പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ എച്ച്.ഐ.വി [ HIV ] പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സബ്കളക്ടര്‍ ഡോ. ദിവ്യ. എസ് അയ്യര്‍….