വണ്ടർ വുമൺ: രണ്ടാം ഭാഗവുമായി പാറ്റി ജെങ്കിങ്സ്

ലോസ്ഏഞ്ചൽസ്: ഹോളിവുഡിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റായി മാറിയ വണ്ടർ വുമണിന് (wonder woman) രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനായി ചിത്രത്തിൻറെ സംവിധായികയായ പാറ്റി ജെങ്കിങ്സ്…